Gouvernantes in Suriname, er is weinig over hen bekend. Toch moeten ook deze werkende vrouwen de kolonie bezocht hebben, zij het waarschijnlijk in mindere mate dan hun mannelijke tegenhangers, de huisleraren.

 

Gouvernante worden was voor jongedames uit de hogere standen, die de pech hadden afkomstig te zijn uit een verarmde familie en geen kans hadden op een huwelijk, een van de weinige mogelijkheden om een inkomen te verwerven. In de 19e eeuw nam het aantal gouvernantes fors toe door het tekort aan huwbare mannen.

Voor mijn artikel Gouvernantes in Suriname volgde ik de levens van twee gouvernantes die Suriname aandeden en wier namen in de geschiedenis bewaard zijn gebleven. In de 18e eeuw vestigde Charlotta van der Lith haar reputatie met haar grillige en soms bijna sinistere levensloop, terwijl Elise Haighton in de 19e eeuw naam maakte als feministisch activiste.

Gouvernantes in Suriname - Lees hier